Skip to main content

D'oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Wtrecht. Van nieus. oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenighe gheslacht-registeren ende genealogyen der voornaemster edelen, midtsgaders, steden, dorpen, heeren-huysen, ende andere beschrijvinghen van Hollandt:

Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)